Studenten, Uw hulp in de Circulaire Economie!

 

Titel vak

Atelier Nikola

Inhoud vak

Dit vak legt de link tussen wetenschappelijke kennis en reële maatschappelijke vraagstukken. Van de studenten wordt verwacht dat ze op zoek gaan naar manieren waarop de wetenschappelijke inhoud van waarde kan zijn voor de praktijk. In zowel het vak als de casus zullen studenten aan de slag gaan met het thema ‘circular economy’. Door geconfronteerd te worden met een probleem waarin hergebruik van restproducten en grondstoffen centraal staan, worden de studenten uitgedaagd creatieve oplossingen te bedenken.

Aan het einde van de cursus zullen  deelnemers hun kennis wetenschappelijk accuraat, maar ook maatschappelijk toepasbaar in kunnen zetten.

Inhoud opdracht studenten

Studenten krijgen de opdracht op naar de verwaarding van een afvalstroom te kijken, om een productie systeem in kaart te brengen of na te denken over concrete handelingsperspectieven en businessmodellen voor een circulaire economie, afhankelijk van de opdrachtgever.

Hoe lang zijn studenten er mee bezig:

7 weken

Wat is de uitkomst van de opdracht

De uitkomst verschilt per groep studenten, maar deze bevat minimaal:

  1. een project plan
  2. een eindverslag
  3. presentatie van projectplan + presentatie van eindverslag.

Eerdere aanvullende uitkomsten zijn: een businessplan, een concreet product of bijvoorbeeld een LCA

Wie beoordeeld de opdracht

De docenten

Hoe zit het met vertrouwelijkheid

Afhankelijk van het project wordt een geheimhoudingsverklaring getekend. Omdat de projecten over het algemeen innovatief zijn en niet betrekking hebben tot de ‘corebusiness’ van een bedrijf, is de informatie meestal openbaar.

Hoeveel tijd kost het een opdracht gevend bedrijf?

Aan het begin van het project gaan de studenten langs bij de opdrachtgever voor een toelichting op de case. Tijdens de 6 weken daarop volgend gaan de studenten zelf aan de slag en is het handig als er 1 contactpersoon is die beschikbaar is voor vragen. Uiteindelijk komen de studenten bij de opdrachtgever de eindpresentatie geven, en het is leuk als hier ook wat collega’s die interesse daarvoor hebben aanwezig zijn. Overig contact is naar behoeven van de studenten en de opdrachtgevers

Hoeveel geld kost het een opdracht gevend bedrijf?

Op dit moment werkt men niet met vergoedingen.

 

Wie te contacteren?

Naam: Lukas Hoex

afdeling : Instituut voor interdisciplinaire studies

faculteit: FNWI

universiteit: UvA

e-mail adres: l.m.hoex@uva.nl

telefoonnummer: +31-6-24710867