Studenten, Uw hulp in de Circulaire Economie!

 

Titel vak

LCA capita selecta

Inhoud vak

Voorbereidend vak op afstudeeropdrachten. De student heeft reeds basiskennis opgedaan over LCA in reguliere vakken. Het vrije keuze vak LCA Capita Selecta bied studenten de mogelijkheid om zelfstandig a.d.h.v. literatuur onderzoek, of een onderzoeks opdracht zich verder te verdiepen in LCA’s of aspecten van een LCA.

Het vak kent geen verroosterde contact uren of algemene inhoud. Elke student werkt individueel en zelfstandig aan een opdracht van zijn of haar interesse.

Inhoud opdracht studenten

Er wordt gestreefd naar een win-win situatie waardoor het resultaat van de opdracht tevens ook in onderwijs of onderzoek ingezet kan worden.

Hoe lang zijn studenten er mee bezig:

Ca. 140 uur

Wat is de uitkomst van de opdracht

De deliverable is uiteraard afhankelijk van de opdracht. Dit zou ene rapport kunnen een presentatie of bijvoorbeeld een (practicum) handleiding.

Wie beoordeeld de opdracht

De vakdocent, Marten Toxopeus, is eind verantwoordelijke voor de beoordeling maar afhankelijk van de opdracht kunnen daar andere docenten bij betrokken zijn.

Hoe zit het met vertrouwelijkheid

Tot nu toe bij Capita selecta opdrachten nog geen vertrouwelijke issues gehad.

Maar vertrouwelijkheid alleen bij zeer hoge uitzondering omdat het om academisch werk gaat. Het werk zal sowieso door accreditatie commissies gezien moeten kunnen.

Aan de ander kant, worden de resultaten ook niet altijd gepubliceerd of opgenomen in de repository.

Aan de andere kant, de software die de studenten beschikbaar hebben vallen onder onderwijs licentie en mogen niet voor commerciële activiteiten gebruikt worden. M.a.w. de resultaten kunnen niet door bedrijven voor marketing e.d. gebruikt worden en zijn alleen voor intern gebruik.

Hoeveel tijd kost het een opdracht gevend bedrijf?

Is zeer van bedrijf en opdracht afhankelijk. Maar de student zal tenminste enkele malen het bedrijf moeten kunnen bezoeken en met deskundige van het bedrijf moeten kunnen overleggen.

Hoeveel geld kost het een opdracht gevend bedrijf?

Eventuele vergoedingen tussen bedrijf en student (reis onkosten, materiaal , software) afhankelijk van opdracht. Te bepalen door bedrijf en student

Andere opmerkingen?

Suggestie voor opdrachten idee passend binnen de tijd en niveau. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een stukje kennisoverdracht van tools zoals LCA aan een bedrijf?

Slecht een paar studenten per jaar willen zo’n LCA capita selecta opdr doen. Dus geen garantie op snelle invulling / uitvoering van opdrachten

Wie te contacteren?

Naam: Marten Toxopeus

afdeling : Ontwerpen Productie & Management (OPM)

faculteit: Construerende Technische Wetenschappen (CTW)

universiteit: Universiteit Twente

e-mail adres: m.e.toxopeus@utwente.nl

telefoonnummer: 053 489 4516