Studenten, Uw hulp in de Circulaire Economie!

 

Titel vak

Circular Pioneers

Inhoud vak:

Multidisciplinair Denktank project voor studenten van alle faculteiten van Radboud Universiteit over de Circulaire Economie

Doelen

–          De student begrijpt wat de Circulaire Economie inhoud, wat de gedachten erachter zijn en hoe het zich verhoud ten opzichte van het conventionele economische model;

–          De student krijgt inzicht in de mogelijkheden die bestaan om verschillende Circulaire praktijken (organisatorisch, bedrijfseconomisch, technisch, financieel & juridisch, etc.) in de context van het bedrijfsleven toe te passen en welke belemmeringen daarvoor moeten worden overwonnen;

–          De student krijgt inzicht in hoe governance structuren en netwerken de Circulaire economie op regionaal niveau kunnen worden vormgegeven, en onderzoeken welke institutionele en maatschappelijke weerstanden daarvoor moeten worden weggenomen;

–          De student leert in een praktijk omgeving samen te werken met maatschappelijke partners, en weet daarbij de brug te slaan tussen academisch geïnformeerd onderzoek en praktijkkennis en ontwikkeling.

Inhoud opdracht studenten

Deze denktank verbreedt het blikveld van bedrijven naar het hele ‘ecosysteem’ van de regionale economie, en richt zich meer op de toekomst. Het ecosysteem bevat naast bedrijven ook kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke trekkers. Samen met hen ga je nadenken over de mogelijkheden om bestaande technologieën en praktijken te verbeteren en toe te passen. Je bestudeert hoe het ecosysteem als geheel functioneert en hoe dat verbeterd kan worden. Welke mogelijkheden zijn er in Oost Nederland om een nieuwe economische pijler te ontwikkelen gebaseerd op de Circulaire Economie? Je combineert wetenschappelijk onderzoek met praktijkervaring door samen te werken met organisaties waarbij jij de academische kennis ontwikkelt en inbrengt .

Hoe lang zijn studenten er mee bezig:

15 studenten, start medio september 2015 tot medio mei 2016

Wat is de uitkomst van de opdracht

Onderzoeksrapport 30.000/40.000 woorden (ca 75 – 100 pagina’s A4) & relevant real-world project afgerond voor stakeholders.

Wie beoordeeld de opdracht

Hoogleraar Economische Geografie Arnoud Lagendijk

Hoe zit het met vertrouwelijkheid

NVT: dissiminatie is een doelstelling

Hoeveel tijd kost het een opdracht gevend bedrijf?

Intensieve samenwerking met studenten. Meerdere keren contact op maand basis (varieert)

 

Hoeveel geld kost het een opdracht gevend bedrijf?

Niets (eventuele out of pocket costs gemaakt door studenten mogen gedragen worden door bedrijf)

 

Wie te contacteren?

Naam: Johnny Kerkhof

afdeling : Geografie, Planologie & Milieuwetenschapen / Honours Academy

faculteit: Managment Wetenschappen / Honours Academy

universiteit: Radboud Universiteit

e-mail adres: johnnykerkhof@gmail.com