Studenten, Uw hulp in de Circulaire Economie!

 

Titel vak

Product Lifecyles / Lifecycle strategies

Inhoud vak

Mastervak waarbij de studenten op een hoog abstratie niveau aan de slag zijn met ontwikkeling van LCA voor andere domeinen dan het milieu.

Echter bij dit vak, dienen ze hun ontwikkelde Impact Assessment Methods ook toe te passen op een eenvoudige LCA van een simpel productje als ‘proof of principle’

Inhoud opdracht studenten

Ter illustratie dat hun ontwikkelde Impact Assessment Methods toegepast kan worden, gebruiken de studenten een case studie. Dit is een vergelijking tussen twee eenvoudige producten. Aangezien het een case studie is als proof of princiepe zijn de numerieke uitkomsten van ondergeschikt belang.

Hoe lang zijn studenten er mee bezig:

Voor de case studie circa 10 a 15 uur per student

Wat is de uitkomst van de opdracht

Inzichten van studenten (in groepen van 5 á 6 studenten) n.a.v. hun analyses op de vergeleken producten kunnen voor bedrijven inspirerend zijn.

Wie beoordeeld de opdracht

De vakdocent

Hoe zit het met vertrouwelijkheid

Hier kan geen sprake zijn van vertrouwelijkheid. Mede ivm de gebruikte onderwijs licentie kunnen de (numerieke) uitkomsten niet commercieel gebruikt worden.

Hoeveel tijd kost het een opdracht gevend bedrijf?

Zeer weinig. Na gebleken geschiktheid van de case studie, zal er een context geformuleerd moeten worden. Iemand van het bedrijf is welkom bij de eind discussie, of mogen n.a.v. de rapporten contact op nemen met studenten voor een vervolg discussie.

Hoeveel geld kost het een opdracht gevend bedrijf?

De 2 producten voor de case studie moeten beschikbaar gesteld worden aan de studenten (1 exemplaar per producten is voldoende) voor demontage, vaak destructief, ivm de Life Cycle Impact Assesment

Andere opmerkingen?

Ivm de opzet van het vak zou het mooi zijn als de producten een onderhoudsfase kennen (dus geen disposables), eventueel een veiligheidsrisico bevatten (scherpe randen , beklemming, heet oppervlak, e.d.). Sowieso dienen de producten uit meerdere soorten materiaal te bestand, kunststof / metaal / glas / hout etc. En het zou mooi zijn als 1 van de producten (elektrisch) aangedreven is, en de andere puur handmatig functioneert

Wie te contacteren?

Naam: Marten Toxopeus

afdeling : Ontwerpen Productie & Management (OPM)

faculteit: Construerende Technische Wetenschappen (CTW)

universiteit: Universiteit Twente

e-mail adres: m.e.toxopeus@utwente.nl

telefoonnummer: 053 489 4516