Studenten, Uw hulp in de Circulaire Economie!

 

Titel vak

Bachelor internship (stage)

Inhoud vak

Internationale bachelor studenten van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam) hebben de mogelijkheid om een stage te doen. De stage moet een onderzoek naar een praktisch vraagstuk bevatten, en wordt in een Nederlandse of buitenlandse organisatie uitgevoerd. In het onderzoek past de student theoretische kennis toe die zij/hij tot nu toe heeft vergaard, met de nadruk op de praktische component van het onderzoek.

Hoe lang zijn studenten er mee bezig:

10,5 weken voltijds (420 uur) per student

Wat is de uitkomst van de opdracht

Rapport in het Nederlands of Engels (indien van toepassing) over de activiteiten van de student, gevonden oplossingen voor gegeven vraagstukken en een zelfreflectie.

Wie beoordeeld de opdracht

Het bedrijf vult een 1 pagina lang beoordelingsrapport in, waarop de docent mede het cijfer kan bepalen.

Hoe zit het met vertrouwelijkheid

Alleen de desbetreffende docenten krijgen het rapport te zien.

Hoeveel tijd kost het een opdracht gevend bedrijf?

Enkele uren per week in het bedrijf zelf (begeleiding).

Hoeveel geld kost het een opdracht gevend bedrijf?

Stagevergoeding is een zaak tussen de student en het bedrijf

Wie te contacteren?

afdeling : Career Services (http://www.rsm.nl/career-services/companies )

faculteit: Rotterdam School of Management

universiteit: Erasmus University Rotterdam

e-mail adres: careerservices@rsm.nl

telefoonnummer: +31 (0)10 408 2010