Studenten, Uw hulp in de Circulaire Economie!

 

Titel vak

Tesla Minor

Inhoud vak

De nadruk van de Tesla minor ligt op de ontwikkeling van de student en hoe zij hun wetenschappelijke achtergrond kunnen aanwenden voor het bedrijfsleven en/of de maatschappij.

Inhoud opdracht studenten

In interdisciplinaire groepen van 2 of 3 werken studenten voor een cliënt aan een project dat zowel maatschappelijke, economische als onderzoek facetten heeft. Hierbij worden de studenten ondersteund door wekelijkse trainingen, workshops en lezingen.

Hoe lang zijn studenten er mee bezig:

Studenten zijn 5 volle maanden met hun project bezig. Per groep werken 3 studenten aan de opdracht.

Wat is de uitkomst van de opdracht

De uitkomst verschilt per groep studenten, maar deze bevat minimaal:

  1. een project plan,
  2. een eindverslag,
  3. presentatie van projectplan + presentatie van eindverslag.

Eerdere aanvullende uitkomsten zijn: een businessplan, voorlichtingsmateriaal voor cure & care ondernemingen, een gebied ontwikkelingsplan, een city dashboard.

Wie beoordeeld de opdracht

De opdrachten worden beoordeeld door: 1) de procescoaches van de Tesla Minor, 2) de client, en 3) een wetenschappelijk begeleider van de universiteit. De beoordelingen worden gecontroleerd door de examencommissie.

Hoe zit het met vertrouwelijkheid

Afhankelijk van het project wordt een geheimhoudingsverklaring getekend. Omdat de projecten over het algemeen innovatief zijn en niet betrekking hebben tot de ‘corebusiness’ van een bedrijf, is de informatie meestal openbaar.

Hoeveel tijd kost het een opdracht gevend bedrijf?

Van de cliënt wordt het volgende verwacht: 1) ongeveer 2-wekelijks contact met studenten over de voortgang, 2) aanwezigheid bij 2 presentatiemomenten (projectplan en eindpresentatie), 3) feedback op, en beoordeling van het project plan en eindverslag.

Hoeveel geld kost het een opdracht gevend bedrijf?

Momenteel vragen we clienten om de onkosten voor studenten te vergoeden (reisgeld, drukwerk, etc.), in de regel komt dit niet boven de 500- 1000 euro uit. Het idee is dat in de toekomst deelnemende bedrijven ‘naar draagkracht’ een bijdrage leveren aan de kosten van het onderwijs (die hoger zijn dan regulier onderwijs). Dit betekent in de praktijk dat we elk jaar een gemixt portfolio van opdrachtgevers hebben waarbij grote organisaties over het algemeen een financiële bijdrage leveren en kleine organisaties (of kleine budgetten) dat niet/nauwelijks doen. Op die manier blijven we toegankelijk voor verschillende soorten opdrachtgevers

Andere opmerkingen?

De Tesla Minor is niet enkel interessant voor de studenten. Ook de cliënt kan veel baat hebben bij de (uitkomst van) de projecten. Inmiddels zijn meerdere oud-Tesla projecten door de betreffende cliënten ingezet in de praktijk. Ook zijn een aantal alumni werkzaam bij hun oude opdrachtgever.

Wie te contacteren?

Naam: Joris Buis & Bertus Tulleners

afdeling : Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS)

faculteit: Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)

universiteit: Universiteit van Amsterdam (UvA)

e-mail adres: j.j.w.buis@uva.nl en b.a.w.tulleners@uva.nl / bertus.tulleners@therockgroup.biz

telefoonnummer: 020 525 5514